Правителството одобри програмата за сътрудничество с Гърция, областите Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково  с достъп до близо 84 млн. евро за развитие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10