Изградени са нови подпорни стени по българо-гръцки проект

Изградени са нови подпорни стени по българо-гръцки проект

Изградени са нови подпорни стени и са почистени речни корита в област #Смолян в рамките на българо-гръцкия проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, съобщиха от Областната администрация. Проектът се изпълнява по Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014 - 2020 г. партньор от българска страна е Областната администрация в Смолян, а от гръцка - Регионите Централна Македония и Източна Македония - Тракия и Децентрализирана администрация на Македония – Тракия.

Областната администрация в Смолян е построила нови подпорни стени на р. Черна в Смолян, защитни стоманобетонни стени на р. Върбица в #Златоград, р. Чепинска в #Рудозем, р. Малка река в Златоград. Надградени са участъци от съществуваща защитна стена на р. Върбица в Златоград.

Извършено е почистване и възстановяване проводимостта на речните легла на р. Бяла в Смолян и р. Арда в Рудозем.

Приключилите дейности са на обща стойност 3.6 млн. лв.

Вирни се горе