Община

С П И С Ъ К на улиците с нарушена настилка, вследствие изпълнението на Интегриран Воден проект - Смолян,…

Прочети повече

С П И С Ъ К на улиците с нарушена настилка, вследствие изпълнението на Интегриран Воден проект - Смолян, които предстои да бъдат асфалтирани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10