МОНИКА КАРАБЕЛЬОВА: „ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО С МЕНИДЖМЪНТ“ ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ МИ ПОМАГА ДА ПОСТИГНА ЦЕЛИТЕ СИ“

Бакалаварската програма „ИНФОРМАЦИОННО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО С МЕНИДЖМЪНТ“ на Физико-технологичния факултет- Пресечна точка на технологии, бизнес и управление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10