Д-р Румен Пехливанов, кмет на Рудозем: "Изпратихме трудна година, но в същото време доста успешна по отношение на реализиране на заложени приоритети"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10