Преглед на Старата градска песен ще се проведе на 19 август в кв.Устово

Преглед на Старата градска песен ще се проведе на 19 август в кв.Устово

Днес заместник-кметовете на Община #Смолян – Марин Захариев и инж. Мариана Цекова проведоха среща с Христо Кенански – представител и активен деец на самодейното творчество в кв. Устово. Той покани ръководството на общината на предстоящия на 19.08.2022 г. преглед на старата градска песен в читалището в смолянския квартал. Обсъдиха се и начини за насърчаване и подкрепа на самодейното творчество, а г-н Кенански даде различни идеи за културния календар на града за предстоящата 2023 г., които бяха обсъдени със служители на администрацията от дирекция Хуманитарни дейности. Той изказа своята благодарност за подкрепата, която получава от ръководството на Община Смолян при организацията на различни мероприятия.

Вирни се горе