В Брюксел се проведе петата дейност по проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтypa в Eвpoпa“

В Брюксел се проведе петата дейност по проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтypa в Eвpoпa“

На 11-ти и 12-ти юли 2022 се проведе поредната среща по проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтypa в Eвpoпa“. В нея се включиха представители на 5-те партньора по проекта: Община Атиену, Кипър – водещ партньор; Община Смолян; Община Санта Мария да Фейра, Португалия; Община Чинисело Балсамо, Италия и Институт за изследвания и обучение по европейски въпроси, Атина, Гърция. От страна на Община #Смолян участваха Марин Захариев – заместник-кмет и Тодор Митов – общински съветник.

marin

Участниците проведоха поредица от срещи с членове на Европейския парламент от България, Гърция и Кипър, по време на които се представи Документ, съдържащ предложения за ангажиране и активно участие на младежите и действия за приобщаване на младите хора към европейски инициативи, разработен от партньорите в рамките на предходните срещи с активното участие на младежи, представители на местната власт и местните общности. Документът ясно показва необходимостта от подобряване на диалога между младите и хората, взимащи политически решения; повишаване осведомеността и подкрепата за младежите, най-вече в погранични, отдалечени и планински райони; засилване на действията за адаптация и смекчаване на климатичните промени; борба с безработицата, дезинформираността и фалшивите новини; справяне с икономическата и COVID 19 кризи; подобряване на прозрачността и демократичността при взимане на решения на ниво ЕС; преодоляване на икономическия и политическия дисбаланс между отделните региони в Европа и други.

В рамките на проведените срещи евродепутатите: Андрей Новаков и Асим Адемов /България/; Костас Мавридес, Димитрис Пападакис, Лукас Фурлас и Георгиус Георгиу /Кипър/ и Стелиос Кимпуропулос /Гърция/, показаха ангажираност към проблемите и предложенията на младите хора и изразиха намерение да работят в посока на направените изводи и предложения.

Делегатите от Община Смолян имаха възможност да посетят и Съвета на Европейския съюз и да се срещнат с негови представители.

За проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“:

Проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ по програма „Европа за гражданите“ е насочен към младежите, чрез провеждането на семинари, „стуктуриран диалог“, АГОРА - дебат на обществени места, като по този начин младежите от съответните държави да навлязат в темите за европейските права, европейската идентичност и активното участие, докато се запознават с демократичните процеси и политики и се срещат хората, които взимат политическите решения. Така проектът изпълнява основната цел на Програмата „Европа за гражданите“ за насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за демократично участие на ниво Европейски съюз на младите хора. Дейностите по проекта целят да предоставят на младежите по-добро разбиране за ценностите на Съюза и за своите права

Предстои заключителна среща в Атиену, Кипър през месец септември, по време на която ще се обсъдят и анализират изпълнените дейности, ще се изведат изводи и ще се поставят рамки за евентуални нови партньорства.

Вирни се горе