СправочникОбласт Смолян

Десет общини има в Смолянска област

неделя, 11 декември 2011 г.

Смолянска област е съставена от 10 общини. Най-голямата община е Смолян, която е и областен център.

Последното преброяване, което се проведе през февруари 2011 г. показва, че населението на територията на областта е 121752 души. В градовете живеят 66800 души, а в селата населението е 54 952. Мъжете са 59340, а жените – 62 412.

Останалите общини са Чепеларе, Девин, Доспат, Борино, Мадан, Златоград, Баните, Неделино и Рудозем.

Община Баните

събота, 10 декември 2011 г.

Община Баните е с население от 4 923 души, 2 347 са мъже и 2 576 са жени.

Територията и е 313 кв.км. Разположението на община Баните дава възможност за достъп само с автомобилен транспорт. Общата дължина на вътрешната пътна мрежа е около 209 км.

Има пряка автобусна връзка със Смолян, Кърджали, Пловдив, Мадан, Хасково.

Осъществено е пълно мобилно покритие на общината.

На територията на Баните се намира връх Момчил /вр.Свобода/ – 1943 метра надморска височина, скални образувания Аква тепе; Ловно стопанство “Кормисош”; Старата баня – с.Баните; Православен храм “Успение Пресветая Богородица”- с.Баните; Православен храм “Свети пророк Илия” – с.Давидково; Древни мостове – Дяволския мост /на 2 км от с.Гълъбово/ и средновековен мост в землището на с.Загражден.

Община Борино

събота, 10 декември 2011 г.

Община Борино е разположена в югозападната част на Родопския масив, в рамките на административна област Смолян. Релефът е планински с надморска височина от 1050 до 1600 м. Обща информация и инфраструктура Общината е на територия от 167 кв.км. и 5 населени места.

Жителите на общината са 3 641.

В близост до Борино се намират Ягодинска пещера – на 13 км. и пещерата Дяволско гърло в Триградското ждрело – на 17 км.

На 6 км. от селото е резерват Кастракли. Резерватът е разположен по поречието на Малка река и Кобилино бранище на надморска височина 1000-1200 м. Обхваща територия от 124 ха., върху която се съхраняват едни от най-запазените и неповлияни от човешката дейност гори от черен бор. Значителна част от тях са на възраст над 200 години, а запасът от дървесина е от 250 до 535 куб. метра на хектар. Освен черен бор в резервата има и петна от бук и габър, чиято възраст е 60 год. На няколко места има участъци от бук.

В землището на общината са открити: палеолитно находище (м. Кастракли) и славянски некропол от Х-Х1 в. в местностите Чакмаклъ, Чакмаклъ дере и Завоя.

Община Доспат

събота, 10 декември 2011 г.

Най-западната община на област Смолян е Доспат. Тя е разположена на територия от 313 207 дка., с осем населени места.

Населението на общината е 9116 души, от които 4537 са мъжете и 4 579 са жените, а административен център е гр. Доспат

На територията на общината основните пътни връзки са Доспат – Батак – Пещера – Пловдив; Доспат – Батак – Пещера – Пазарджик – София; Доспат – Гоце Делчев – Благоевград; Доспат – Борино – Девин – Смолян.

Едни от най-важните ресурси на общината това са нейните природни богатства. Най-значим сред тях е язовир Доспат – един от най-големите и красиви водоеми в страната. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база за развитие на спортен риболов и свързаните с него форми на туризъм. По крайбрежието му са изградени редица частни и ведомствени бази за отдих.

От историческите паметници интерес представляват Барутинският аркропол, Римските мостове, вр. Дикчан и др.

Община Девин

събота, 10 декември 2011 г.

Община Девин се намира в централните, най-високи части на Западно-Родопска подобласт. Територията й заема главно дълбоката долина на река Въча и представлява 17,83% от територията на Смолянска област.

Граничи с общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица, Чепеларе и с Република Гърция. Общинският център – гр.Девин е разположен амфитеатрално в едноименна котловина на 684 м. надморска височина. Населението на общината е 13 013 души, от които 7060 са в града и 5953 в селата.

Комуникационната мрежа е добре развита. Пътищата са третокласни и четвъртокласни с дължина съответно 76,7 км. и 98,3 км.

На територията на общината се произвежда електроенергия от две водно електрически централи. Богатството на водни ресурси предопределя възможността за изграждане на малки водноелектрически централи по реките: Девинска, Широколъшка и Триградска. Водоснабдени са всички селища. Дебитът на водоизточниците е достатъчен за нуждите на населението. В повечето населени места има изградена канализационна мрежа. Съобщителните връзки са на добро ниво.

Община Девин е изключително богата на природни обекти и забележителности – ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати.

Триградското ждрело е с дължина около 7 км., но същинската и най-интересна част е дълга едва 2 км. В продължение на милиони години водите на река

Една от забележителностите на Триградското ждрело е пропастната пещера Дяволското гърло.

На 4 км. от Девин в посока с. Настан се намира природният феномен Слонът – скална фигура, поразително наподобяваща слон. Едно от предположенията е, че огромният отвор е бил вход на пещера, разрушена от водата на реката.

Други забележителности в района са Девинския каньон по поречието на река Девинска, стъпаловидните водопади в местността Струилски дол, защитената местност Чаирите с причудливи свлачищни езера, сред които е и феноменът Пияната гора и др.

Новините по общини

Архив

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009