Община Девин

Община Девин

Община Девин се намира в централните, най-високи части на Западно-Родопска подобласт. Територията й заема главно дълбоката долина на река Въча и представлява 17,83% от територията на Смолянска област.

Граничи с общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица, Чепеларе и с Република Гърция. Общинският център – гр.Девин е разположен амфитеатрално в едноименна котловина на 684 м. надморска височина. Населението на общината е 13 013 души, от които 7060 са в града и 5953 в селата.

Комуникационната мрежа е добре развита. Пътищата са третокласни и четвъртокласни с дължина съответно 76,7 км. и 98,3 км.

На територията на общината се произвежда електроенергия от две водно електрически централи. Богатството на водни ресурси предопределя възможността за изграждане на малки водноелектрически централи по реките: Девинска, Широколъшка и Триградска. Водоснабдени са всички селища. Дебитът на водоизточниците е достатъчен за нуждите на населението. В повечето населени места има изградена канализационна мрежа. Съобщителните връзки са на добро ниво.

Община Девин е изключително богата на природни обекти и забележителности – ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати.

Триградското ждрело е с дължина около 7 км., но същинската и най-интересна част е дълга едва 2 км. В продължение на милиони години водите на река

Една от забележителностите на Триградското ждрело е пропастната пещера Дяволското гърло.

На 4 км. от Девин в посока с. Настан се намира природният феномен Слонът – скална фигура, поразително наподобяваща слон. Едно от предположенията е, че огромният отвор е бил вход на пещера, разрушена от водата на реката.

Други забележителности в района са Девинския каньон по поречието на река Девинска, стъпаловидните водопади в местността Струилски дол, защитената местност Чаирите с причудливи свлачищни езера, сред които е и феноменът Пияната гора и др.

Вирни се горе