Община Рудозем

Община Рудозем

Общища Рудозем е разположена на територия от 191,3 кв.км., с 22 населени места.

Жителите на общината са 10069, от които 4 965 са мъже и 5104 са жени. В града живеят 3736 души, а в селата – 6306. Административен център е гр. Рудозем

Пътната мрежа в общната е представена от второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища. Според експерти израждането на ГКПП Смолян – Рудозем – Ксанти, ще даде тласък на трансграничните контакти. Отварянето на пътя ще създаде условия за организиране на свободна икономическа зона, нови форми на икономическо сътрудничество и изграждане на смесени фирми.

На територията на община Рудозем интерес представлява местността “Сините скали” – скално образувание в самия гр. Рудозем. Съществуват каменни отломки – следи от пещерно селище край с. Боево; множество тракийски могилни некрополи; късноантични некрополи в м.Курбанище и крепост в м.Ченгене хисар; руини от средновековни некрополи. Други обекти, които представляват интерес са – Римски път, Римски мостове и архитектурен комплекс в с.Пловдивци строен преди 200 г.

В джамията на с.Чепинци, съществува библиотека с над 800 печатни издания и книги на арабски и персийски език. Съхраняват се и 350 тома ръкописна литература – арабска калиграфия с поезия, история, етика и музика.

Характерни за общината са и запазените автентични занаяти – тъкачество и изработка на губери, родопски халища и козяци.

Вирни се горе