Община Доспат

Община Доспат

Най-западната община на област Смолян е Доспат. Тя е разположена на територия от 313 207 дка., с осем населени места.

Населението на общината е 9116 души, от които 4537 са мъжете и 4 579 са жените, а административен център е гр. Доспат

На територията на общината основните пътни връзки са Доспат – Батак – Пещера – Пловдив; Доспат – Батак – Пещера – Пазарджик – София; Доспат – Гоце Делчев – Благоевград; Доспат – Борино – Девин – Смолян.

Едни от най-важните ресурси на общината това са нейните природни богатства. Най-значим сред тях е язовир Доспат – един от най-големите и красиви водоеми в страната. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база за развитие на спортен риболов и свързаните с него форми на туризъм. По крайбрежието му са изградени редица частни и ведомствени бази за отдих.

От историческите паметници интерес представляват Барутинският аркропол, Римските мостове, вр. Дикчан и др.

Вирни се горе