Община Борино

Община Борино

Община Борино е разположена в югозападната част на Родопския масив, в рамките на административна област Смолян. Релефът е планински с надморска височина от 1050 до 1600 м. Обща информация и инфраструктура Общината е на територия от 167 кв.км. и 5 населени места.

Жителите на общината са 3 641.

В близост до Борино се намират Ягодинска пещера – на 13 км. и пещерата Дяволско гърло в Триградското ждрело – на 17 км.

На 6 км. от селото е резерват Кастракли. Резерватът е разположен по поречието на Малка река и Кобилино бранище на надморска височина 1000-1200 м. Обхваща територия от 124 ха., върху която се съхраняват едни от най-запазените и неповлияни от човешката дейност гори от черен бор. Значителна част от тях са на възраст над 200 години, а запасът от дървесина е от 250 до 535 куб. метра на хектар. Освен черен бор в резервата има и петна от бук и габър, чиято възраст е 60 год. На няколко места има участъци от бук.

В землището на общината са открити: палеолитно находище (м. Кастракли) и славянски некропол от Х-Х1 в. в местностите Чакмаклъ, Чакмаклъ дере и Завоя.

Вирни се горе