УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА BUBSPA И КМЕТОВЕТЕ НА СЕДЕМ СПА ДЕСТИНАЦИИ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА МИНЕРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15