И през декември българите избраха Турция за своите пътувания

И през декември българите избраха Турция за своите пътувания

Българите за пореден път избраха Турция като любима дестинация. Това показват данните от най-новото изследване на Националния статистически институт (НСИ).

Информацията е сравнение между декември 2023 г. Спрямо декември 2022 г.

173.7 хиляди са осъществените пътувания до южната ни съседка. На второто място е Гърция със 119.1 хил. пътувания, следва Румъния - 62.5 хил., Сърбия - 59.4 хил., Германия - 42.1 хил., Република Северна Македония - 25.7 хил., Австрия - 21.9 хил., Италия - 20.6 хил., Обединено кралство - 18.8 хил., Испания - 13.4 хиляди.

Общият брой на пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2023 г. са 649.1 хил. Това е 7.3% ръст от декември 2022 година. Регистрирано е повишаване на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.5%, и със служебна цел - 21.7%.

През декември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 785.4 хил. (табл. 2 от приложението), или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 6.6%, и други - с 2.3%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.7%. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (286.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Най-много посетители е имало от страни от Европейския съюз - 52.8% от общия брой чужди граждани и достига 414.6 хил. Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 38.2%, и Гърция - 30.4%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 314.6 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 162.0 хил., или 51.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 162.0 хил., Румъния - 158.3 хил., Гърция - 126.1 хил., Украйна - 52.3 хил., Сърбия - 42.3 хил., Германия - 34.5 хил., Република Северна Македония - 34.3 хил., Италия - 22.2 хил., Обединено Кралство - 15.7 хил., Австрия - 12.8 хиляди.

Тук отново преобладава делът на посещенията с други цели - 57.3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 29.0%, и със служебна цел - 13.7%.

Вирни се горе