Реализираните нощувки в местата за настаняване в края на 2023г. се увеличават с 8.1%

Реализираните нощувки в местата за настаняване в края на 2023г. се увеличават с 8.1%

През декември 2023 г. в област Смолян са функционирали 213 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 92 са хотели и 121 - други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 346, а на леглата -9 365. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функциониралипрез периода) нараства с 46.9%, а леглата в тях - с 68.0%. Спрямо декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.8%, а леглата в тях - с 4.5%, съобщиха от териториалната статистика.

Реализираните нощувки в област Смолян са 70 478, като 64 766 (91.9%) от тях са от български граждани, а 5 712 (8.1%) - от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 8.1%.

През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 49.8% от нощувките на чужди граждани и 42.2% - на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 47.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.8% - на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 3.2 и 18.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2023 г. се увеличават с 6.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 27 618. От всички пренощували лица 93.5% са български и са реализирали средно по 2.5 нощувки. От тях 44.4% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 1 805, като 48.6% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.6.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през декември 2023 г. са пренощували 77.0% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужди граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през декември 2023 г., са граждани на Гърция - 28.1%, Румъния - 13.0% и Ирландия - 9.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2023 г. е 24.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37.3%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 23.8% и с 1 и 2 звезди - 13.3%. Заетостта на леглата нараства с 9.8 процентни пункта спрямо месец ноември 2023 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2023 г., заетостта на леглата в местата за настаняване нараства с 2.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2023 година са 4 429.1 хил. лв. - от българските граждани са 3 966.4 хил. лв., а от чуждите 462.7 хил. лева. В сравнение с декември 2022 г.приходите от български граждани се увеличават с 27.6%, а тези от чужди граждани намаляват с 18.5%. В хотелите са постъпили 85.2% от общите приходи на областта.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

Вирни се горе