Малки и средни предприятия могат да се включват в  състава на Комитета за наблюдение на Програмата за териториално сътрудничество Interreg VI A Гърция - България 2021-2027 г.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14