Община

Собственик на Малка водно електрическа централа е готов да подмени лампите на уличното осветление на…

Прочети повече

Собственик на ВЕЦ е готов да  подмени за своя сметка лампите на уличното осветление на с.Чуреково, ще плаща  и сметките за осветлението

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13