Община Девин е на второ място в България по събираемост на местни приходи

 Община Девин е на второ място в България по събираемост на местни приходи

През изминалата 2022 година, по данни на Министерство на финансите, община #Девин е на второ място сред общините в Република България по събираемост на местни приходи.

Изказваме благодарност на всички граждани на общината, които проявиха отговорност и заплатиха в срок своите данъчни задължения.

С надежда и увереност за активност и продължаване в същата посока, започна ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2023 г.

От 6 януари 2023 г. започна заплащането на дължимия ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

От 1 февруари 2023 г. може да заплащате и дължимия ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

!!!Заплащането може да извършите и преди получаване на съобщение!!!

Сроковете за заплащане са:

• първа вноска – до 30 юни 2023 г.

• втора вноска – до 31 октомври 2023 г.

• предплатилите до 30 април 2023 г. за цялата година, получават отстъпка от 5 %.

Заплащането може да извършите в брой или чрез ПОС терминално устройство на КАСА – Местни данъци и такси в Центъра за административно обслужване на адрес: гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, Дом на културата, а също така в кметствата и населените места в общината.

Заплащане може да извършите и по банков път по сметка на община Девин:

IBAN: BG79IABG74918402562400

BIC: IABGBGSF

ПРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

ГР. СМОЛЯН

Код за вид плащане:

44 21 00 – Данък недвижими имоти

44 24 00 - Такса битови отпадъци

44 23 00 - Данък върху превозните средства

Можете да заплатите Вашите задължения и чрез:

  • касите на ИЗИПЕЙ в страната

  • интернет системите ИПЕЙ и iCard от целия свят

  • касите на „Български пощи”

Справка за задължения може да направите на адрес:

http://79.124.20.61:8444/OnlineReportWSClient/obligations

За целта е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу представен документ за самоличност в служба „Местни данъци и такси” гр. Девин, ул. „Орфей” №1, Център за административно обслужване.

Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Девин може да бъде използван на адрес:

https://cartax.uslugi.io/ #Смолян/ДЕВИН

За Ваше улеснение в Министерството на електронното управление е разработена нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци, която спестява време и средства. Предоставя се възможност за заплащане на избраните задължения чрез Централен виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), като за трансакцията не се дължат такси и комисионни.

Чрез egov.bg, с няколко стъпки, може да направите автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини.

Може да заплатите задълженията си и чрез разработената електронна услуга:

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация.

Вирни се горе