За фиктивни дейности по снегопочистването, конфликт на интереси и мандатност на кметовете и общинските съветници са разговаряли в приемната на „Продължаваме Промяната“ в Смолян

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14