Политика

Заместник областният управител на Смолян Явор Руженов участва в работна среща с представители на Медицински…

Прочети повече

Явор Руженов се срещна с представители на  Медицински университет-Пловдив във връзка със стартиране на обучение по професионално направление „Парамедик“

Политика

Областният управител Емил Хумчев присъства на тържествения юбилеен концерт „Властелини на времето“ по…

Прочети повече

Областният управител присъства на тържествения концерт по случай 170-годишния юбилей на СУ“АНТИМ Ι“ и 65 години гимназиален етап в Златоград

Политика

Областният съвет за развитие прие Плановете за интегрирано развитие на общините на територията на област…

Прочети повече

Областният съвет за развитие прие  Плановете за интегрирано развитие на общините на територията на област Смолян за периода 2021г-2027г.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13