Областният управител Стефан Сабрутев проведе среща дискусия за перспективите за развитието на планинското земеделие и животновъдство в района на област Смолян

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12