Проведе се седмата работна среща между партньорите по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” с акроним FLOOD PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11