Политика

Областният управител Емил Хумчев присъства на тържествения юбилеен концерт „Властелини на времето“ по…

Прочети повече

Областният управител присъства на тържествения концерт по случай 170-годишния юбилей на СУ“АНТИМ Ι“ и 65 години гимназиален етап в Златоград

Политика

Областният съвет за развитие прие Плановете за интегрирано развитие на общините на територията на област…

Прочети повече

Областният съвет за развитие прие  Плановете за интегрирано развитие на общините на територията на област Смолян за периода 2021г-2027г.

За фиктивни дейности по снегопочистването, конфликт на интереси и мандатност на кметовете и общинските съветници са разговаряли в приемната на „Продължаваме Промяната“ в Смолян

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19