Община

Смолянска област продължава да бъде сред първите в страната по устойчиво добри образователни резултати…

Прочети повече

Работна среща на тема: „Ефективност и ефикасност на взаимодействието и сътрудничеството между РУО и училища от областта“ се провежда в Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10