Читалището в Смилян приключи успешно изпълнението на проект „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни чрез съвременни дигитални приложения“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10