ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10