ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12