Кметът на Мадан подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за  разработване на стратегия за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10