Започна ремонтът на сградата - корпус към СУ "Отец Паисий" в Мадан

Започна ремонтът на сградата - корпус към СУ "Отец Паисий" в Мадан

Сградата представлява допълнителен учебен корпус към най-голямото училище в общината СУ „Отец Паисий“, където учат близо 600 ученици. Корпусът е построен през 1967, като през годините до сега са извършвани само частични поддържащи ремонти.

Одобреният проект на община #Мадан включва реализиране на дейности по ремонт и реконструкция, свързани с основно обновяване на училищната образователна среда и подобряване цялостния облик на образователната институция, разположена в пететажна масивна сграда.

Целта на проекта е свързана със създаване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща, мотивираща и достъпна образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултатите на учениците.

Дейностите, който се планира да бъдат изпълнени включват цялостно обновление на сградата, ремонт на покривната конструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на стара дървена дограма с нова РVС, топлоизолиране на външни фасади, обновяване на отоплителната инсталация, ремонт на учебните помещения и коридорите. Предвидено е изграждане на фотоволтаична инсталация, която ще е на покрива на сградата.

Ще бъдат изградени още рампа и асансьор за деца със специални образователни потребности.

Предвижда се и цялостна реорганизация на помещенията по всички етажи:

  • Партер /I етаж/ - предвижда се изграждането на зала за спортни занимания, съблекални, нови санитарни възли, техническо помещение

  • Първи надземен етаж /II етаж/ - предвижда се обособяването на 4 бр. класни стаи, учителска стая, гардеробни за учениците, нови санитарни възли, конферентна зала, ресурсни кабинети и архивни помещения

  • Втори надземен етаж /III етаж/ - предвижда се обособяването на 3 бр. класни стаи, библиотека с читалня, игротека, нови санитарни възли, конферентна зала, ресурсни кабинети и санитарно помещение За хора в неравностойно положение, кабинет за логопед, канцелария и хранилище

  • Трети надземен етаж /IV етаж/ - предвижда се обособяването на 4 бр. класни стаи, кабинет по безопасност на движението, нови санитарни възли, игротека, психологически кабинет, хранилище, кабинет за помощник-учителя.

  • Четвърти надземен етаж /V етаж/ - предвижда се обособяването на 4 бр. компютърни кабинети, етнографски кабинет, нови санитарни възли, канцелария, офиси, склад и игротека.

Очаква се ремонтът да приключи преди новата учебна година.

Вирни се горе