Зам.-кметът на община Мадан Явор Орлов награди участниците в конкурса „Безопасно и етично общуване в Интернет“

Зам.-кметът на община Мадан Явор Орлов  награди участниците в  конкурса „Безопасно и етично общуване в Интернет“

Зам.-кметът на община #Мадан Явор Орлов награди участниците в организирания от МКБППМН конкурс за компютърна презентация на тема: „Безопасно и етично общуване в Интернет“. 30 деца от 5-ти до 12-ти клас под формата на презентация представиха правилата за безопасно и етично общуване в мрежата.

Изграждането на умения за безопасна и етична комуникация в интернет и социалните мрежи е начин за преодоляване на онлайн тормоза и виртуалната агресия.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /5-7 КЛАС/

І място: Недрет Бисерова Сиракова – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

II място: Аси Кемилова Саидова – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци II място: Антоан Радославов Хаджиев – 5 клас, ОУ „Васил Левски“ с. Боровина III място: Даниел Александров Бекяров – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Букова поляна III място: Ниса Яшарова Яшарова – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /8-12 КЛАС/

 І място: Аля Ахмедова Сюлейманова – 11 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан
II място: Семира Юсеинова Керменова – 12 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

III място: Дженет Гюнерова Чаушева – 12 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /5-7 КЛАС/

Ванеса Велиева Чаушева – 7 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Сибел Хасанова Карасунлиева – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Габриела Хамди Хамди – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Сузан Фахриева Асанова – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Бетина Руфатова Адемова – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Есма Ахмедова Амуджева – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Виктория Валериева Филипова – 5 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Мартин Бисеров Уйчев – 5 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Еда Кемилова Саидова – 5 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Айлина Сайдиева Ходжова – 6 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Лина Бисерова Уйчева – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Моника Милкова Хатипова – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Янислав Веселинов Хатипов – 7 клас, ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Александър Радославов Симеонов – 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Мадан

Елена Момчилова Хаджиева – 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Мадан

Николина Елкова Пашова – 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Мадан

Теодора Венциславова Саржева – 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Мадан

Станислав Радославов Бозов – 5 клас, ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Дилън Миленов Хунев – 5 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Мадан

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /8-12 КЛАС/

Демира Мехмедова Чилингирова – 8 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Върбина

Янислава Емилова Шикова – 8 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Ани Александрова Калинова – 9 клас, СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан

Вирни се горе