Страна и свят

В разпространения днес годишен доклад на Комисията за функционирането на системата за бързо предупреждение…

Прочети повече

На вашето внимание, потребители: Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

1