СправочникЗдраве

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - гр.Смолян

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Братан Шукеров” – гр.Смолян

бул. “България” № 2, централа тел: 0301/626 66 Изпълнителен директор: д-р Елена Славкова – тел. 0301/622 08

Болницата разполага с 594 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: ОАРИЛ, хирургично отделение със сектор за реанимация, Ортопедично, Урологично отделение, Неврологично отделение с интензивен сектор, І, ІІ и ІІІ Вътрешни отделения, Акушерогинекологично отделение, Детско отделение, Очно, Ушно, Инфекциозно, Физиотерапевтично, Рентгенологично отделение, Хемодиализа, Клинична, Микробиологична лаборатория и Приемно-спешно отделение.

Медико-диагностични лаборатории

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Медико-диагностична лаборатория за клинико-лабораторна диагностика, вирусологични и микробиологични изследвани гр.Смолян, бул."България" № 6, тел.: 0301/65366

Медико-диагностична лаборатория за хормонални изследвания – д-р Емилия Апостолова гр.Смолян, бул."България" №2, тел: 624 41

Медико-диагностична лаборатория за хистологична и цитологична диагностика – д-р Ангел Каръшев гр.Смолян, бул."България" №2, тел.: 0301/62831

Медико-диагностична лаборатория за дентални ренгенови изследвания гр.Смолян, бул."България" №24.

Център за спешна медицинска помощ – ЦНСМ

четвъртък, 01 декември 2011 г.

гр.Смолян, бул."България" № 2, тел.: 150 Директор: д-р Бойка Янева, , тел.: 0301/6 28 55, 0301/6 28 54

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве – РИОКОЗ

четвъртък, 01 декември 2011 г.

гр.Смолян, бул.”България” № 26 Директор: д-р Мими Кубатева, тел.0301/6 32 93 Дежурна противоепидемичен контрол, тел.: 0301/6 33 57

МБАЛ Смолян

сряда, 30 ноември 2011 г.

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД – СМОЛЯН

0301/ 6 26 66 – Централа

0301/6 23 95 – Изпълнителен директор

0301/6-22-01 – Зам.- директор по икономическите въпроси

0301/6 25 49 – Факс e-mail: orb-sm@mbox.digsys.bg

Хирургично отделение – 0882-430-068

Операционна – 0882-430-076

Реанимация – 0882-430-101

Травматологично отделение – 0882-430-069

Урологично отделение – 0882-430-071

Неврологично отделение – 0882-430-072

Неврологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-103

Очно отделение – 0882-430-073

УНГ- отделение – 0882-430-074

Пулмологично отделение – 0882-430-075

Ендокринологично отделение – 0882-430-077

Ревматологично отделение – 0882-430-078

Кардиологично отделение – 0882-430-079 Кардиологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-096

Кардиологично отделение – III етаж – 0882-430-117

АГО –Патология – 0882-430-080

АГО – родилно – 0882-430-081

Неонатологично отделение – 0882-430-083

Детско отделение – 0882-430-084

Детско отделение – интензивен сектор – 0882-430-116

Детско отделение – кърмачески сектор – 0882-430-082

ОАИ Л – 0882-430-085

Инфекциозно отделение – 0882-430-086

Хемодиализа – 0882-430-087

Спешно отделение – 0882-430-088

Отделение по физиотерапия и рехабилитация – 0882-430-089

Образна диагностика – 0882-430-090

Клинична лаборатория – 0882-430-091

Микробиология- 0882-430-092

Център за трансфузионна хематология – 0882-430-093

ТЕЛК – 0882-430-094

Патоанатомия – 0882-430-095

Стерилизация – 0882-430-097

Регистратура – 0882-430-098

Главна медицинска сестра – 0882-430-102

Деловодство – 0882-430-105

Новините по общини

Архив

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009