Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве – РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве – РИОКОЗ

гр.Смолян, бул.”България” № 26 Директор: д-р Мими Кубатева, тел.0301/6 32 93 Дежурна противоепидемичен контрол, тел.: 0301/6 33 57

Вирни се горе