Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - гр.Смолян

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - гр.Смолян

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Братан Шукеров” – гр.Смолян

бул. “България” № 2, централа тел: 0301/626 66 Изпълнителен директор: д-р Елена Славкова – тел. 0301/622 08

Болницата разполага с 594 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: ОАРИЛ, хирургично отделение със сектор за реанимация, Ортопедично, Урологично отделение, Неврологично отделение с интензивен сектор, І, ІІ и ІІІ Вътрешни отделения, Акушерогинекологично отделение, Детско отделение, Очно, Ушно, Инфекциозно, Физиотерапевтично, Рентгенологично отделение, Хемодиализа, Клинична, Микробиологична лаборатория и Приемно-спешно отделение.

Вирни се горе