Център за спешна медицинска помощ – ЦНСМ

Център за спешна медицинска помощ – ЦНСМ

гр.Смолян, бул."България" № 2, тел.: 150 Директор: д-р Бойка Янева, , тел.: 0301/6 28 55, 0301/6 28 54

Вирни се горе