УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА BUBSPA И КМЕТОВЕТЕ НА СЕДЕМ СПА ДЕСТИНАЦИИ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА МИНЕРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10