Правителството одобри програмата за сътрудничество с Гърция, областите Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково  с достъп до близо 84 млн. евро за развитие

1