Поздравление от областния управител д-р Румен Пехливанов по случай професионален празник на служителите на МВР

Поздравление от областния управител д-р Румен Пехливанов по случай професионален празник на служителите на МВР

Поздравление от областния управител д-р Румен Пехливанов по случай 05 юли – Професионален празник на служителите на МВР

УВАЖАЕМИ СТАРШИ КОМИСАР ЦАНКОВ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В СТРУКТУРИТЕ НА МВР,

Приемете моите поздравления по случай професионалния Ви празник и отбелязването на 65-годишнината от създаването на полицията в Смолян!

Използвам случая да изразя своята признателност към всички бивши и настоящи служители и ръководители от структурата, които полагате ежедневни усилия, за да осигурите спокойствието и да гарантирате върховенството на закона в област Смолян! Тук работят добре подготвени кадри и доказателство за това са постигнатите професионални резултати – ниските нива на престъпност в региона, високата разкриваемост и добрите постижения от национални и международни състезания! Вашата всеотдайност и професионализъм заслужават уважение и благодарност от обществото!

Пожелавам Ви здраве и благоденствие, удовлетворение от положените усилия в службата, спокойни и безинцидентни дежурства!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Д-Р РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ, 05 юли 2024 г.

Областен управител на област Смолян гр.Смолян

Вирни се горе