Венера Аръчкова: Бюджет 2014 на община Смолян е скромен, но реалистичен

Вирни се горе