Смолянска област отново е първа по резултат на националното външно оценяване в 4 клас

Смолянска област е с най-високия резултат от националното външно оценяване в 4 клас в цялата страна. Това обяви на брифинг началникът на РИО – Смолян Иван Муцевски, след като излязоха официалните данни на Министерството на образованието и науката. Четвъртокласниците са се справили много добре и по четирите предмета, по които се проведоха изпитите. Средният успех за областта е 16.44 точки при средно 14.62 за страната, или 82,20% успеваемост. Учениците са първи по български език и литература, където средният успех е 15.35 при 13.41 за страната, по математика – с 15.74 за областта при средно 13.96 за страната. Най-добре са се представили учениците по „Човекът и природата” със среден успех 18.12 при 16.25 за страната. По „Човекът и обществото” средният успех отново е най-висок – 16.56 за областта, при 14.84 за страната. Характерен е и големият брой на училища-отличници. От общо 47 учебни заведения, 3 училища са със среден успех, който се равнява на отличен 5.75, а 20 имат успех отличен 5.50. „За нас е много важно, че този резултат е устойчив, защото той се случва за поредна година. Постиженията на нашите ученици се дължат на сериозната работа на колегите и на усилията, които положихме и успяхме да свием ножицата между големите и малките училища. Създадохме спокойствие в системата, изгонихме политиката от училище. Фактори са и добрата ни стратегия за запазване на училищата, възможността няколко хиляди ученици да участват в олимпиади и състезания и не на последно място е това, че сме областта, в която, в задължителната възраст 1-8 клас, няма нито едно дете напуснало училище”, подчерта началникът на РИО – Смолян Иван Муцевски.

Вирни се горе