Салих Аршински, областен председател на ДПС: "Основния приоритет на ДПС е съживяване на Родпите"

Вирни се горе