Представиха проект “Разработване на план за градско възстановяване и развитие на Смолян 2014 – 2020г.”

На пресконференцията присъстваха г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян, арх. Георги Даскалов – Зам.-кмет, г-н Замфир Копчев – Секретар, арх. Мирослава Шамаранова, екипа за управление на проекта и журналисти. Участниците представиха целите и основните дейности по проекта.

Вирни се горе