Областният управител подписа в Брюксел Меморандум за членство на Смолян в международната организация на планинските райони

В понеделник в Областна администрация-Смолян се проведе пресконференция във връзка с посещението на областния управител инж. Димитър Кръстанов и неговия екип от експерти в Брюксел, които взеха участие в заключителна среща по проект GREEN MOUNTAIN. При посещението си в Брюксел областният управител инж. Кръстанов подписа Меморандум за разбирателство и членство на област Смолян в международната организация на планинските райони „Евромонтана”. В тази връзка инж. Кръстанов проведе редица работни срещи – с Президента на организацията г-н Хосе Андре Гутиерес, с ръководителя на международната конференция проф. Даниел Гугуе и с Президента на провинция Мачерате /Италия/ г-н Антонио Петинари. В рамките на посещението областният управител осъществи работен диалог и с г-жа Кирстен Лунд, която е вицепрезидент на Асоциацията за развитие на селските райони „Лидер”.

В хода на пресконференцията бе изтъкнато успешното участие на област Смолян по проект GREEN MOUNTAIN. Областният управител подчерта, че за първи път български регион се включва за участие в подобно европейско начинание, което разкрива още една възможност за привличане на ресурси за развитие на специфичните планински територии. Директорът на специализираната администрация инж. Момчил Караиванов изрази надежда, че с общите усилия на областен управител и областна администрация-Смолян, както и с подкрепата на българското правителство, пред региона на Срените Родопи се разкриват възможности за устойчиво социално-икономическо развитие и за по-добри условия на живот за населението в планината. От своя страна главния експерт инж. Радка Тунева-Янчевска съобщи, че проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони – GREEN MOUNTAIN” е с продължителност 3 години и ще приключи в края на март 2014 година. В хода на реализацията на проекта, транснационалeн екип, състоящ се от 11 институции от 9 държави, е разработил Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. Инж. Тунева изтъкна добрата атестация за област Смолян, направена от страна на водещия италиански партньор по проекта. Оценката се изразява в това, че единствено област Смолян е получила покана за участие в следващ изцяло нов проект.

Разработеният по проекта Модел за развитие на област Смолян дава възможност за преднина след стартиране на новия финансов инструмент за плановия период 2014-2020 година – Водено от общостта местно развитие /ВОМР/. По отношение на този проект областния управител инж. Димитър Кръстанов посочи, че той ще се прилага на територията на цялата страна, но в зависимост от готовността на отделните региони да участват, според изискванията на Споразумението за партньорство 2014-2020 г. Инж. Кръстанов подчерта още веднъж, че Смолянска област е с най-висока степен на готовност да прилага този инструмент. В тази връзка в дирекция „Планиране на средствата от ЕС” към МС вече е изпратен индикативен бюджет на стойност 157 млн. лв.

Възможността да се работи с този бюджет ще бъде оценена в края на 2016 г. В Европа има само един подход да успееш – целесъобразно, коректно и компетентно формулиране на потребностите на региона, който те е удостоил с доверието да го представляваш” заяви още инж. Кръстанов.

Вирни се горе