Мъртва риба по горното течение на р.Арда

Сигнал за мъртва риба в горното течение на река Черна вдигна на крак компетентните институции в Смолян и медии. Екип на Телевизия „Родопи сат+-Смолян засне множество мъртва риба в района на реката в местността „Герзовица“

Вирни се горе