Иван Костов: Народните представители не са защитили интересите на хората от региона

Вирни се горе