Георги Първанов: Резултатите от парламентарните избори ще бъдат сходни с тези от изборите за Европейски парламент

Георги Първанов: Резултатите от парламентарните избори ще бъдат сходни с тези от изборите за Европейски парламент

Аз самият не очаквам драматични промени. Вероятно резултатът ще бъде сходен с този, които получихме на европейските избори, т.е това ще бъде представителството в бъдещия парламент каза Георги Първанов. Президентът на Република България Георги Първанов откри национален форум “За единна и отговорна политика за устойчиво развитие на планинските райони в България”. По време на форума той открои основните приоритети за развитие на планинските общини, след което отговори на въпроси на журналисти.

Вирни се горе