180 са опасните сгради в община Смолян. Те подлежат на ремонт и събаряне.

Това съобщи инж. Йордан Щонов, главен специалист в дирекция “Териториално и селищно устройство” в община Смолян.Той обясни, че 93 са сградите, които трябва да се съборят, а останалите трябва да се ремонтират. Поетапно комисия проверява всяка една сграда.

Вирни се горе