Висши учебни заведения

Висши учебни заведения

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Черноризец Храбър” – Филиал Смолян

Университетът е създаден през 1991 година и получава статус на висше училище с решение на Народното събрание през 1995 год. Институционално акредитирано за втори път през 2006 год. С най – висока оценка за максималния срок от 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на Р. България. Ресертифициран по Международния стандарт за съответствие на Университетската система за управление на притежаващ европейските отличителни знаци за качество DS Label ( Diploma Supplement Label) и ECTS Label. Провежда обучение в съответствие с Евпорейската система за натрупване на европейски кредити

( ECST). Предлага на студентите практики в европейски компании и институции чрез Центъра за евроквалификация. ВСУ притежава собствена учебна база във Варна и Смолян. Във Филиала на ВСУ в Смолян се обучават студенти на образователна квалификационна степен «бакалавър» / 4 – годишен срок на обучение /

Международни отношения/ Р / Бизнес администрация и мениджмънт / Р,З,Д /

Международен бизнес мениджмънт Мениджмънт на туризма Фирмен мениджмънт

Публична администрация и публичен мениджмънт / Р,З,Д /

Административен мениджмънт Организация и управление на публичния сектор Съдебна администрация

Международни икономически отношения / Р,З / Финанси и счетоводство / Р,З /

Финанси и кредит Счетоводство и контрол Банково дело

Международен маркетинг / Р,З,Д / Бизнес икономика / Р,З,Д / Информатика / Р,З /

Приложни информационни технологии Компютърни мрежи и системи Web дизайн

Строителство на сгради и съоръжения / Р,З / Хореография

Български народни танци Съвременен танцов театър Защита на националната сигурност / Р,З /

Корпоративна сигурност Защита от аварии и бедствия Екологична сигурност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред / Р,З /

Криминалистика

Филиала предлага обучение на амбициозните студенти по нов, уникален за България образователен модел – «Обучение на две скорости»

Провежда са и обучение по следните магистърски програми:

Международни финанси Счетоводство и контрол Финансов и банков мениджмънт и маркетинг Публична администрация и мениджмънт Бизнес администрация и мениджмънт Управление на международни бизнес проекти Мениджмънт на туристическия бизнес Митническо разузнаване и разследване Съдебни експертизи

Съдебни криминалистически експертизи Съдебни икономически експертизи Съдебни компютърно-технически експертизи Съдебни пожаро-технически експертизи Съдебни психологически експертизи Съдебни строително-технически експертизи

Психологично консултиране Строителни конструкции

Студентите от общини със сключен договор за публично – частно партньорство ползват 30 % намаление от таксата за обучение в образователно квалификационната степен « бакалавър» Студентите могат да участват в различни форми на мобилност по международни програми «Еразъм» и стажове в различни университети на страни от ЕС Филиал Смолян на ВСУ е поставен на културното, духовното и социално – икономическо развитие на Родопите, чраз осъществяваното университетско образование, научните и приложни проектни изследвания на текущите и бъдещи социално – икономически проблеми на региона.

гр.Смолян, ул.”Перелик” №2 тел.0301/6 77 61 технически сътрудник e-mail: filial.sm@vfu.bg web site: http://smolyan.vfu.bg

Вирни се горе