Целодневни детски градини

Целодневни детски градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 “СЛЪНЦЕ” ГР.СМОЛЯН

ж.к.” Нов център”, ул.” Зорница “№ 10, тел. 0301/847 74 e-mail: l_job@ abv.bg www.cdg1slunce.hit.bg

Целодневна детска градина №1 „Слънце” отваря врати на 16 октомври 1978 г., а на 19 април 1979 г. е официалното и откриване от тогавашния министър на Народната просвета – Дража Вълчева. В нея се възпитават и обучават 109 деца от 3 до 6 години, които получават знания, умения и навици, необходими за постъпването им в училище. През 1984 г. в ЦДГ ”Слънце” гр. Смолян за първи път се експериментира и внедрява програмата за предучилищно възпитание и дава старт за масова практика в областта. През 1996г. се внедрява програмата “Стъпка по стъпка”, която реализира идеите детското заведение да бъде дом на радостта за децата, да бъде база за детско творчество и игрови експерименти. Тази програма даде възможност на всяко дете, действайки самостоятелно, занимавайки се по-разнообразни начини да се докосне до света на възрастните. Всяка година в детската градина са се внедрявали различни дейности към отворената система на планиране, като сега са формирани шест основни модула на обучение:

Социализация на децата и трупане на жизнен опит; Здравословен начин на живот; Опазване живота на децата; Готовност на децата за училище; Екологично възпитание; Традиции и обичаи, възпитание на децата в родолюбие;

Детската градина има традиции в театрализираните игри, народните танци, народно пеене, пресъздаване на народни обичаи. В сградата има оформен „Коридор на изкуствата” и „Стена на осъществени мечти”, на която са поставени всички спечелени грамоти, благодарствени писма, плакети и отличия, спечелени от децата на ЦДГ „Слънце”. Детската градина в момента работи по проект от програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски, на тема: „Приказките на Балканите-част от културното многообразие на Европа”. Целта на проекта е обогатяване на учебната програма на участващите детски градини с приказките на Балканите, както и обмен на добри практики между България, Гърция и Турция.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 “Вела Пеева”

гр.Смолян, ул. “Петър Берон” № 8, тел. 0301/658 67- директор

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №10 “Детелина”

гр.Смолян, ул. Г. С. Раковски” № 33, тел. 0301/626 59- директор

ЦДГ №10 „Детелина” е открита 30.12.1977г., а отваря врати за своите първи възпитаници на 06.02.1978 г. Намира се в близост до вековния чинар в горната част на гр.Смолян, на тиха улица и екологично чисто място. Помещава се в просторна, слънчева и уютна сграда. Дворът е голям, обособен с детски площадки, пясъчници и съоръжения за всички групи. Децата са разпределени в 3 възрастови групи, като едната е предучилищна подготвителна. За децата се грижат високо квалифицирани педагози, медицинска сестра, помощен персонал, които вярват в способностите на децата и стимулират развитието на интересите им, укрепват в подрастващите чувството за самоуважение. При обучението се набляга на подготовката на децата за училище така, че да има добра приемственост между детската градина и училището. Дневният режим е оптимизиран, храненето е здравословно и рационално. Детската градина е отворена към всички модерни методи, средства и форми за работа с децата, за тяхната пълноценна и личностна изява. Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите – английски език.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА с.Арда

с.Арда тел. 03028/274 – директор

ЦДГ с. Арда е открита в далечната 1951 година. От 1965 г. тя се помещава в нова двуетажна сграда. От 2008 г. с решение на Общински съвет – Смолян се именува с името „Калинка”. В момента градината използва първи етаж от сграда с голям двор, разполага с 22 места и има изградена в него детска занимателна площадка. Посещава се и от децата на с. Горна Арда. В кухненския блок се приготвя храната и за децата от ЦДГ с. Могилица и Основното училище в с.Арда.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА с.Широка лъка

с.Широка лъка ул.”Кап.Петко войвода” тел. 03030/353-директор

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА с. Търън

Целодневна детска градина в с. Търън е разкрита през 1974 година, като през 2008 г. тя е именувана „Русалка”. Детското заведение обслужва и съседните села и махали: с.Требище, с.Селище, с. Лъка, м. Еленска, м. Равнище, м. Ръжище и м. Лещище. През учебната 2011/2012 г. има общ брой деца 35, обхванати в две групи. Като 16 от тях са в подготвителната група.

ЦДГ „Русалка” с.Търън има голямо значение за района, но за да се задържат младите хора в селото е необходимо детската градина да се превърне в център, да се развива и да обогатява своята дейност.

Вирни се горе