СправочникТърговия

„Арексим Инженеринг“ ЕАД

сряда, 01 юли 2015 г.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерно, бързоразвиващо се дружество в областта на преработката на полимери и производството на инструментална екипировка. В нашето дружество работят над 630 човека – оператори, инженери и експертен състав с богати познания и способности в своята област, с различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно усъвършенстване и развитие.

Днес, предприятието успешно ръководи цялостния процес от създаването на шприц формата, до производството на крайните продукти от различни видове инженерна пластмаса и неговата дистрибуция. Пластмасовото ни производство се разширява и обновява непрестанно. За последните четири години дружеството е инвестирало в над четиридесет нови машини за леене на пластмаса, в нови технологии за ефективно управление на производството, в обновяване на инструменталното производство и в собствена инструментална екипировка. Дружеството остава вярно на своето мото – динамика и иновация.

Сред клиентите на „Арексим Инженеринг“ ЕАД гр. Смолян са мултинационалните гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.

Компанията се стреми да посреща непрестанно нарастващите нужди на своите клиенти, чрез непрекъсната иновация и закупуване на нови машини и разширяване на техническата база. През 2015 г. дружеството ще преработи над 8000 тона инженерна пластмаса и ще има приходи от продажби надхвърлящи 50 милиона лева. Перспективите за бизнес развитие пред „Арексим Инженеринг“ са отлични, като до края на годината се очаква закупуване на още двадесет машини и техният брой да достигне до 100. Ще се открият повече от 200 работни места на всички нива на компетенции в организацията. Ако вие искате да работите в добре организиран колектив, да получавате добро възнаграждение и бонуси за добри резултати, да имате осигурен безплатен транспорт, осигурена храна и възможности за повишаване на квалификацията, израстване и развитие, то вашето място е при нас – „Арексим Инженеринг“. Ние търсим хора, които са открити и ориентирани към екипна работа, желаят да поемат отговорност, споделят позитивното ни отношение към живота, виждат възможност във всяка промяна, стремят се да научават нови неща и да постигат резултати.

Приемете предизвикателството и кандидатствате за нашите отворени позиции.

Монтажник на шприц форми

Технолог инструментално производство

Шлайфист

Шлосер Инструменталчик/Инструментално производство

Инженер поддръжка на инструментална екипировка

Инспектор качество/Оператор по качеството

Конструктор

Мениджър поддръжка на машини и съоръжения

Метролог

Настройчик на шприц машина

Оператор на CNC ерозия

Оператор на CNC фреза

Печатар

Помощник началник смяна в Цех за производство на пластмасови изделия

Процесен инженер пластмасово производство

Работник в цеха за производство на пластмасови изделия

Подробна информация за свободните работни места заявени от „Арексим Инженеринг“ ЕАД може да намерите в ОБЯВИ – http://www.smolyannews.com/ads

ЕТ “АНРИ-64” гр. Смолян

вторник, 20 септември 2011 г.

Фирмата предлага на пазара: петролни продукти на “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ПРИСТА ОЙЛ”АД; акумулатори на “МОНБАТ”АД; гуми за МПС. Стартира работа на специално звено за услуги в сферата на транспорта на територията на гр.Златоград. Фирмата осъществява своята дейност от централен офис находящ се в гр.Смолян и мрежа от дистрибуторски центрове в гр.Враца, гр.Панагюрище, гр.Пловдив, гр.Златоград, гр.Мадан и Девин , Първамай, Неделино и Баните. Към момента е създадена компютърна мрежа, свързваща всички складови помещения с централния офис за осъществяването на бърза и точна информационна връзка.

Възприетата политика за разширяване територията на стопанското присъствие на фирмата, чрез изграждане на дистрибуторски центрове, които да осъществяват пряк контакт с клиентите, да реагират бързо и адекватно на промените на пазара се оказа вярна посока на развитие.

Има разработена технология за контрол и ефикасна експлоатация на обектите, чрез която с лекота ежедневно се осъществява обмен на информация с цел вземане на вярни управленчески решения. Служителите на фирмата притежават висока квалификация, познават в детайли възможностите и проблемите при търговията на дребно и едро с петролни продукти .Създадената структура от човешки и технически ресурси и постигнатите резултати са фактори даващи ни основание за реални амбиции да разширяваме пазара. Мисията на ръководството на фирмата и всички служители е да предоставя на свойте клиенти услуги и стоки с високо качество.

1

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009